Dzień Archiwów: Zachowanie Pamięci i Wiedzy
Odkryj znaczenie zachowywania pamięci i historii podczas Dnia Archiwów. Dołącz do nas w czasie corocznego święta i doceń cenną pracę archiwistów w ochronie naszego dziedzictwa kulturowego.


9 czerwca każdego roku obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Archiwów w różnych częściach świata. To wyjątkowe święto ma na celu uczczenie znaczenia archiwów oraz ich fundamentalnej roli w zachowaniu pamięci i wiedzy ludzkości. Archiwa są strażnikami historii, depozytariuszami dokumentów i zapisów, które pozwalają nam zrozumieć przeszłość i budować lepszą przyszłość.

 Archiwa odgrywają kluczową rolę w przechowywaniu i organizowaniu cennych informacji. Od starożytnych rękopisów po fotografie, nagrania dźwiękowe i wideo, przechowują szeroką gamę materiałów dokumentujących życie i wydarzenia minionych czasów. Są one nieocenionym źródłem dla badaczy, historyków, genealogów i wszystkich osób zainteresowanych odkrywaniem przeszłości.

 W Dzień Archiwów podkreśla się również pracę profesjonalistów działających w tej dziedzinie. Archiwiści są strażnikami dziedzictwa dokumentalnego, odpowiedzialnymi za zachowanie, organizację i ułatwienie dostępu do dokumentów przechowywanych w archiwach. Ich praca wykracza poza samo zbieranie i klasyfikowanie, obejmując również konserwację delikatnych dokumentów, digitalizację starych materiałów oraz wdrażanie nowoczesnych technik zarządzania informacją.

 Archiwum Prowincji Álava rozwinęło projekt Photo-Araba na platformie Omeka, mający na celu rozpowszechnianie dziedzictwa fotograficznego, które przechowuje Archiwum Prowincji Álava. Dzięki tej platformie zdigitalizowano i skatalogowano szeroki wachlarz dokumentów, fotografii, nagrań i innych materiałów historycznych, które stanowią część jej kolekcji. Jest to fundamentalne dla digitalizacji i rozpowszechniania cennego dziedzictwa kulturowego i dokumentalnego 

Dzięki tej inicjatywie publiczność ma możliwość interaktywnego i dostępnego odkrywania historii i kultury Álava, co pozwala na zachowanie pamięci zbiorowej tego regionu.

W ramach współpracy, Archiwum Prowincji Álava oraz jego portal Photo-Araba dokonali znaczącego wkładu, włączając do kolekcji wybrane fotografie przedstawiające Zespół Zabytkowy Quejana. Te fotografie zostały nabyte przez Radę  od Zgromadzenia Matki Dominikanki, co stanowi cenny dodatek do dostępnego w sieci dziedzictwa wizualnego.

To szczególne święto daje nam możliwość wyróżnienia znaczenia fascynujących miejsc, takich jak zespół zabytkowy Quejana i jego ekspozycji, która w wyjątkowy sposób łączy elementy wirtualne i fizyczne, pozwalając nam zanurzyć się w opowieść i piękno tego miejsca historycznego. Wystawa obejmuje wybór najważniejszych dokumentów dotyczących historii klasztoru San Juan de Quejana, założonego w 1378 roku przez Fernána Péreza de Ayala, ojca Kanclerza Ayali.

Quejana. Pergaminy, dokumenty  przywileje

Położony w prowincji Álava w Kraju Basków, architektoniczny skarb obejmujący Zamek Quejana oraz Kościół św. Jana Chrzciciela to prawdziwy klejnot. Ta imponująca budowla z XIV wieku w swoich murach strzeże Archiwum Álava.

Archiwum Álava ma bogatą historię sięgającą XIV wieku i posiada wyjątkową kolekcję dokumentów, rękopisów, map, planów i innych rejestrów historycznych, które obejmują okres od średniowiecza po współczesność. Te materiały dostarczają bezcennego wglądu w rozwój społeczny, polityczny, gospodarczy i kulturalny regionu Álava i jego okolic.

Wirtualna wystawa monumentalnego zespołu Quejana przenosi nas za pomocą obrazów i szczegółowych opisów w fascynującą podróż przez historię i architekturę tego ikonicznego miejsca.  Możemy zwiedzać zakamarki zamku i kościoła, podziwiać ich imponującą średniowieczną architekturę oraz zagłębiać się w historie i legendy otaczające to magiczne miejsce. Oprócz dokumentów związanych z rodem Ayala, wystawione są również królewskie i szlacheckie przywileje, listy wiana, koncesje na czynsze oraz akta spraw sądowych, które świadczą o wzroście i dobrobycie klasztoru po jego założeniu.

Wystawa wirtualna jest unikalnym sposobem na przybliżenie Quejana z dowolnego miejsca, umożliwiając odkrywanie i docenienie jego piękna bez względu na naszą lokalizację geograficzną.

Wystawa zespołu Quejana ma również swoją fizyczną odsłonę, gdzie odwiedzający mają możliwość jeszcze głębszego zanurzenia się w historię i kulturę otaczającą ten architektoniczny skarb. Odwiedzając to miejsce osobiście, można z bliska podziwiać majestat budowli, poczuć ślad przeszłości i dać się ponieść wyjątkowej atmosferze, jaką oferuje Quejana. Fizyczna wystawa uzupełnia i wzbogaca wirtualne doświadczenie, oferując pełne spojrzenie na monumentalny zespół.

 W postępującym cyfrowym świecie rola archiwów ewoluuje. Archiwiści stają teraz przed wyzwaniem zachowania nie tylko dokumentów fizycznych, ale także rejestrów cyfrowych i elektronicznych. Szybki rozwój technologii i rosnąca ilość informacji w formacie cyfrowym wymagają nowych umiejętności i podejść w zarządzaniu archiwami. Dzień Archiwów jest także okazją do podnoszenia świadomości na temat tych wyzwań i promowania skutecznych praktyk zachowania cyfrowego.

 Oprócz funkcji zachowawczej, archiwa pełnią również istotną rolę w promowaniu przejrzystości i odpowiedzialności. Archiwa rządowe, na przykład, są kluczowe dla zapewnienia dostępu do informacji publicznej oraz ochrony praw obywateli. Archiwa mogą także stanowić cenne źródło dla badań prawnych, rozwiązywania sporów oraz ochrony praw historycznych i kulturowych.

Dziś chcemy wyróżnić bezcenną pracę profesjonalistów, którzy poświęcają swoje wysiłki na zachowanie i rozpowszechnianie naszego dziedzictwa historycznego. To dzięki nim głosy przeszłości nie znikają, a kolejne pokolenia mogą czerpać korzyści z bogactwa kulturowego i wiedzy, jaką oferują nasze archiwa.