Repozytorium wirtualne z Omeka S

Repozytorium wirtualne pozwala na uporządkowanie informacji, mając na celu przede wszystkim eksponowanie zasobów określonej instytucji lub organizacji, ułatwiając ich udostępnianie i promocję...

W Libnamic opracowujemy repozytoria wirtualne za pomocą Omeka. To oprogramowanie wolne, elastyczne, o otwartym kodzie, stworzone do publikacji w sieci cyfrowych kolekcji bibliotecznych, archiwalnych, muzealnych lub dowolnej innej instytucji, która chce promować swoje dziedzictwo kulturowe.​

Pozwala to na zbieranie, organizowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego w sposób prosty i efektywny. Platforma oparta na Omeka jest organizowana poprzez tworzenie stron, do których przypisuje się różne zasoby, a zasoby strony są z kolei układane w kolekcje. Pozwala to na nadanie naszej stronie dość złożonej struktury, hierarchizując treści.

 Istnieje wiele zastosowań dla utworzenia repozytorium wirtualnego za pomocą Omeka, wyróżniając między innymi:

  • archiwa fotograficzne

  • zbiory dokumentów

  • kolekcje audio i wideo

  • platformy promujące kulturę 


Jedną z głównych cech Omeka S jest wielostronicowość, co oznacza, że możemy tworzyć tyle stron, ile tylko zechcemy, i możemy przypisywać im różne treści. Jest to bardzo istotna cecha dla ośrodków badawczych i grup, które chcą promować i eksponować swoje dziedzictwo kulturowe.


Theme for Omeka S
Libnamic has developed a theme for free