Wypuszczenie Omeka S 2.0.1
ulepszenia w wyszukiwarce


 Zespół Omeka wypuścił właśnie nową wersję Omeka S, zawierającą ważne ulepszenia w wyszukiwarce.

 Właśnie zaktualizowaliśmy nasze moduły i motywy, aby działały z nową wersją. Wypuściliśmy także nowy Docker image dla najnowszej wersji aplikacji, dostępny na Docker Hub.

Zaktualizowane i dostępne publicznie zasoby to:

Omeka S 2.0.1 Docker Image [Docker Hub] 

Moduł Google Analytics Omeka S [Github]

Zmiany

Możesz sprawdzić jakie zmiany zaszły w wersjach 2.0.0 i 2.0.1 na stronie repozytorium Omeka S na Githubie. Zostało naprawionych wiele błędów, a najważniejsze zmiany to:

Pełnotekstowe wyszukiwanie zasobów: Poprawiono wydajność, a wyniki wyszukiwania obejmują teraz wszystkie rodzaje zasobów i strony. Nie trzeba już określać rodzaju szukanego zasobu. Dodatkowo, zapytania wyszukiwania uwzględniają teraz typowe funkcje wyszukiwarki, takie jak cudzysłowy czy wyszukiwanie niepełnych słów. Nowa funkcja spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem naszych klientów.

Konfigurowalne tytuły i opisy zasobów:
Użytkownicy mogą teraz wybierać, które pola będą używane jako tytuł i opis, i ta zmiana będzie miała zastosowanie wszędzie, łącznie z interfejsem administratora. Podobna funkcja istniała już wcześniej, jednak była znacznie ograniczona.

Wyniki wyszukiwania pasują teraz do powiązanych zasobów.

Dodano nową opcję umożliwiającą wybór domyślnej widoczności strony.

Jeśli chodzi o zmiany dla programistów, Omeka S korzysta z wersji 2.6 Doctrine. Dodano również nowe metody, aby uwzględnić nowe możliwości pełnotekstowego wyszukiwania. Ponadto, zwiększono minimalne wersje MySQL i MariaDB.

Item pool w Omeka S